Říkáš ? Tak všechno nejlepší k svátku! czen - pages is under constructionde - itfrspskhuporhol
I  KDO jsem?  I  CO nabízím?  I  CO přepravuji?  I  JAK přepravuji?  I  PROČ přepravuji?  I  KAM přepravuji?  I  KOLIK zaplatíte  I
  
 I  Reference  I  Fotogalerie  I  Video  I   Objednavka  I  Moje certifikáty  I  Užitečné informace  I  Zákony  I  Ostatní  I  Kontakty  I
S L O V N Í K
     

POJMY OD "P"

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T U V W Z Ž

pace
rychlost koní v dostihu
pacemaker
kůň, který udává tempo dostihu, bývá zpravidla vodičem pro stájového druha
paddok
ohrazené místo, kde se koně vodí před dostihem a nasedají na ně jezdci
palec
jednotka pro měření výšky koní v kohoutku. Palec = 2.634 cm (12 čárek)
palcát
poměrně neohebný bič dlouhý asi 70 cm (při skocích) nebo 120 cm (při drezúře)
pánek
trvalé zduření šlach, postihuje jednu či dvě přední končetiny
pasáž
jakýsi "vydržený klus" ve vysokém stupni sebrání. Diagonální nohy (levá přední s pravou zadní a pak zase pravá přední s levou zadní) se střídají v pravidelných, ale delších intervalech než v klusu (asi 1 vteřina) s určitým mezidobým vznosu mezi došlapem a odrazem obou diagonál. Čím delší tyto intervaly -> tím kmihuplnější je akce
pásková míra
2 m dlouhý pásek z voskovaného plátna, na jedné straně rozdělený na cm, na druhé straně na palce a pěsti. Slouží k měření koně
parkur
z franc. parcours - projížďka, jízda, trať, je vžitý název pro skokové soutěže. Soutěže se konají na kolbišti a kůň spolu s jezdcem zdolává umělé překážky ve stanoveném pořadí
pedigree
cizí výraz pro rodokmen koně
penalizace
trestné body za chyby, vzniklé na trati
pepiniér
vybraný plemenný hřebec, používaný k plemenitbě v hřebčínech
pěst
jednotka středověkého původu pro měření výšky koní v kohoutku. Pěst = 10.536 cm (4 palce)
pětichodový kůň
americké označení pro jezdeckého koně používajícího kromě obvyklých chodů (kroku, klusu, cvalu) také pomalý a rychlý mimochod, specifické chody tolt a rack
piafa
lidově nazýván klus na místě (ale není to zcela přesně), figura španělské jezdecké školy
piebald
anglické označení pro strakáče černobílého zbarvení
pikér
pomocník mastera při honebních jízdách
pirueta
otočení koně kolem zadních nohou o 180° (poloviční pirueta) nebo o 360° (pirueta) při kroku nebo klusu. Skládá se ze 4 cvalových skoků. Každý cvalový skok vyplní 1/4 kruhu, ve které musí být ukončeny všecky fáze cvalového skoku. Nesmíme ji zaměňovat s krátkým školním cvalem
pískání koní
druh dýchavičnosti koní
plastron
speciální druh bílé kravaty vázané pod krkem, součást povinného oficiálního vybavení jezdecké uniformy
plavák
kůň žluté srsti s černou hřívou, ocasem, spodkem končetin a tmavým úhořím pruhem na hřbetě. U anglických plnokrevníků se plaváci nevyskytují, i když v potomstvu plemeníka Norberta se najde přibližně osmina jedinců s úhořím pruhem
plemenitba
řízené rozmnožování vybraných jedinců domácích zvířat. Vedle čistokrevné plemenitby se zvlášť při vytváření nových plemen uplatňuje plemenitba příbuzenská, což je páření blízce příbuzných zvířat, například sourozenců nebo rodičů a potomků. Vyžaduje zkušenost a přísný výběr bezvadných jedinců
plemenná hodnota
odhad aditivní (součtové) genotypové hodnoty. Stanovuje se podle užitkovosti probandů (potomků) nebo předků (rodokmenová hodnota) či podle výkonnosti sourozenců, případně polosourozenců
plemenná kniha
soubor rodokmenů všech příslušníků určitého plemene odpovídajících vlastností. Vede ji chovatelská organizace
plemenné skupiny koně
skupina koní mongolských, skupina koní orientálních (východních), skupina koní okcidentálních (západních) a skupina koní nordických (severských)
plemeno
skupina domácích zvířat téhož druhu, která mají stejný fylogenetický původ a vyznačují se určitými shodnými vlastnostmi morfologickými, fyziologickými, případně psychickými, které za předpokladu stejných životních podmínek přenášejí na potomstvo
plná huba
označení pro plný chrup dospělého koně. Hřebec má 40 zubů, klisna 36 (špičáky má zakrnělé)
plnokrevník
zvíře z výběrového chovu, jehož všichni předkové jsou uvedeni v plemenné knize. Původně se tento termín vztahoval jen na arabské a anglické plnokrevné koně, později i na jiná zvířata vynikajících kvalit. Potomek plnokrevníka a obecného koně se jmenuje polokrevník, vyšší podíl krve plnokrevníka se označuje jako " vysoko v krvi ". Kůň s 1/16 jiné krve se ještě považuje za plnokrevníka
plný zdvih
moment, kdy má kůň všechny čtyři nohy ve vzduchu
plochá žebra
nedostatečně klenutá žebra. Vážná vada, způsobující malou výkonnost koně, neboť plicní a srdeční dutiny jsou stísněné
podbřišník
popruhový nebo kožený pás k upevnění sedla na hřbetě koně
podkoní
starší výraz pro vedoucího ošetřovatelů koní
podkova
ochrana kopyta, zvyšující výkonnost koně. Nejčastějším typem jsou pantoflice jednoduché, pantoflice těžké, podkovy se šroubovatými nebo vykovanými ozuby, podkovy s plátkem a podkovy s hmatcem. Koně se kovají přibližně v šestitýdenních intervalech
podkovák
speciální hřebík z měkčího materiálu, připevňující podkovu ke kopytu. Má svůj typický tvar s obdélníkovou hlavou a velmi ostrou špičkou, zúženou v bočních stranách
podkovář
odborník, který pečuje koni o nohy a připevňuje nové podkovy
podlom
záněty kůže v ohbí spěnky nad patkami různého stupně (až po tvorbu příškvarků, hlubšího zánětu s odumíráním kůže)
podříznutý ocas
operativní úprava ocasu, po níž jej kůň nese nepřirozeně vysoko. Dělá se v USA,v Anglii, v Evropě je tato operace zakázána
podsedlí (trdlice)
vrstva sedla, na které je umístěna kůže, která ji pokrývá
polokrevník
kříženec mezi anglickým plnokrevníkem a jiným plemenem
pomůcky
soubor signálů, které jezdec nebo vozka předává koni. Přírodní pomůcky jsou nohy, ruce, posun váhy těla, hlas apod., umělé např. hůlka, bič, ostruhy atd. . U zápřahových koní opratě a bič
pony
podle našeho dělení náleží pony do skupiny koní severských. V západních zemích za ponye označují koně menší než 150 až 152 cm. V publikaci jsou proto jako ponyové označována četná plemena koní menšího tělesného rámce
postilion (jízdní)
jezdec na podsedním koni ve spřežení, řídící zápřež ze sedla
postroj
vybavení koně pro určitý druh práce. Užívá se chomoutový (těžký) pro těžkou zápřež, chomoutkový v anglickém stylu pro lehkou až střední zápřež a poprsní (uherský) pro lehkou až střední zápřež
postroj tažného koně
skládá se z uzdy a podle druhu zápřeže z chomoutu s příslušenstvím (chomoutová poduška, pobočnice spojující chomout s postraňky, náhřbetník, podpinka, spojovací řemen, držák a náojní řetěz nebo řemen, opratě). Ke kočárovému postroji patří chomoutek s příslušenstvím (kleštiny, pobočnice, náhřbetník, podocasník, podhrudník, držák). K poprsnímu postroji patří poprsnice, postraňky, nákrčník, podocasník, držákové oko a další. Ke každému přísluší odpovídající postrojová ohlávka
pouštní koně
plemena nebo typy koní přizpůsobených k životu v poušti, odolných vůči horku a nedostatku vody. Mají tenkou kůži, jemnou srst a nemají podkožní tuk
primitivní (přírodní) plemeno
málo zušlechtěné plemeno, skromné, s tvrdou konstitucí a nižší užitkovostí, přizpůsobené nepříznivým přírodním podmínkám
profil
význačný rys jednotlivých plemen. Může být vyklenutý ( tzv. klabonos ), rovný i vyhloubený, Typický pro arabské koně je profil štičí s vyklenutým čelem a mírně vyhloubeným profilem
proměnlivost (variabilita)
rozdílnost hodnot různých znaků koně. Sleduje se i v jednotlivých chovech. (V matematické statistice je nejlepším měřítkem proměnlivosti variace.) Proměnlivost tělesných rozměrů se pohybuje mezi 2 až 4%, proměnlivost výkonnosti je podstatně vyšší (podle charakteristik a výkonnostního testu)
propozice
předem vypsané podmínky každého dostihu
prostornost chodu
délka vykročení. Čím delší vykročení -> prostornější chod. Závisí na odrazové energii zadních nohou, tělesné stavbě koně a na schopnosti sevřít a rozevřít úhly kloubů zadních končetin
prubikentr
zkušební cval před dostihem
prubíř
hřebec používaný ke zkouškám klisen v říji
pucák
ošetřovatel dostihového koně
pulování
má dvojí význam: puluje-li kůň, tak chce zvyšovat rychlost víc, než si přeje jezdec, puluje-li jezdec, pak nesprávně zadržuje cvalovou rychlost koně a "drží" ho. Takové pulování je zakázáno a trestá se
předek koně (přední nohy)
část koně před jezdcem: hlava, krk, hrudník, plece, kohoutek a přední nohy
předloktí (přední koleno)
horní část přední nohy koně od lokte po karpální kloub
předvádění koně na ruce
předvádění koní na vodítku, čemuž se musí kůň naučit v raném mládí. Předvádění má určitý závazný systém: Kůň je předveden na lonži nebo na vodítku. Na přehlídkách se nejprve posuzuje vzhled a později jsou předvedeny chody
přetížená plec
přehnané osvalení ztěžující pohyb
příbuzenská plemenitba
připářování příbuzných jedinců. Podle stupně příbuznosti je to plemenitba úzká - pokrevní (páření otců s dcerami a synů s matkami, popřípadě sourozenců navzájem), blízká - mírná (páření s vnučkou, strýc s neteří) a vzdálená, tedy páření jedinců vzdáleně příbuzných
přikřížení
přilití krve jednorázovým využitím zušlechťujícího plemene nebo využití melioračního křížení (opakované využití zušlechťujícího plemene)
připářovací plán
určení plemeníků k připáření chovných klisen v hřebčínském chovu nebo v oblasti připouštěcí stanice. Špičkoví hřebci v zahraničí připustí v jednom roce 160-180 klisen, v zemském chovu v našich podmínkách v průměru zhruba 13 klisen
připouštěcí plán
kompletně zpracovaný plán zapuštění všech klisen, včetně chovného a technologického zajištění porodů, odchovů atd
     
     

Bronislav Šup
ICQ: 277967349
Skype: bronasup
http://www.prepravazvirat.cz
http://www.SupSemSupTam.cz
Logo
Smolín 15 (mapa)
691 23 Pohořelice, CZ
mobil: +420 777 822 690
tel./fax: +420 774 424 835
e-mail: info@prepravazvirat.cz
e-mail: info@SupSemSupTam.cz
Call me!ICQ On/Offline
Stáhněte si ICQ a chatujte.
Call me!
Stáhněte si Skype a volejte zdarma. 
Call me!
Pošlete zprávu na mobil zdarma.
     
Copyright © ŠupSemŠupTam - All rights reserved   |   design by  Robert Dominik